28.-29.6.2024. / RIJEKA, HRVATSKA / EXPORTDRVO

Izjava o pristupačnosti

Hrvatski kulturni dom na Sušaku (HKD) nastoji svoju internetsku stranicu (www.portoetno.hr) učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (Narodne novine 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice domene hkd-rijeka.hr.

Pristupačnost na stranici www.portoetno.hr

Na stranici www.portoetno.hr dostupan je One Click Accessibility plugin koji omogućuje stranici www.portoetno.hr da poboljša usklađenost sa Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja (WCAG 2.1). Izbornik pristupačnosti aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u desnom gornjem uglu stranice.

Status usklađenosti

Internetske stranice domene portoetno.hr djelomično su u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je u pogledu općih zahtjeva za osiguranje pristupačnosti zbog sljedećih razloga:

Struktura stranice

  • ne koriste se standardni elementi za HTML forme (HTML form elements) kako bi platforma omogućavala lako i logično kretanje po stranici

Kontrast

  • nisu jasno označeni bljeskajući elementi stranice

Slike

  • opis funkcija slike nema prednost pred opisom njenog sadržaja

Poveznice

  • izbornici se ne odabiru klikom na poveznicu umjesto prelaskom preko nje
  • za drag and drop elemente ne postoji alternativni način izvršavanja radnje
  • poveznice u tekstu na stranici nisu podcrtane ili označene na drugi jasan način
  • poveznice nisu deskriptivne i ne pružaju li informaciju o sadržaju na koji vode

 Ostalo

  • nije moguće kretanje kroz sadržaj stranice i njegovo korištenje samo putem tipkovnice
  • nije osigurano da se informacije koje čitač zaslona ne može automatski pročitati prenesu odgovarajućim zvučnim zapisom
  • vrijeme za unos podataka za provjeru (CAPTCHA) nije ograničeno

Podizanje razine pristupačnosti
HKD poduzima aktivnosti kojima će nastojati postići usklađenost sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske te će pokrenuti proces cjelokupnog redizajna mrežnih stranica s ciljem potpune prilagodbe svojeg internetskog sadržaja osobama s invaliditetom.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena dana 6. ožujka 2024., primjenom metode samoprocjene.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Sve upite u vezi s pristupačnosti internetske stranice www.portoetno.hr korisnici mogu uputiti: 

HKD je dužan na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa
Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona na broj +385 1 4609 041, poštom (Jurišićeva 19, 10000 Zagreb, Hrvatska) ili putem elektroničke pošte: ppi@pristupinfo.hr.

Skip to content